Kapitalförsäkringen för alla investeringar


Förväntar du dig en stor värdeökning på din investering? Då kan det vara strategiskt att äga den via vår kapitalförsäkring. Med oss får du inte bara tillgång och kontroll att handla fritt med onoterade aktier och obligationer, du slipper även vinstskatten och betalar endast en årligt schablonskatt baserat på investeringarnas värde. Ganska smart, eller hur?

Tjänar du på att använda Hubins?

Vår kapitalförsäkringslösning kan ta emot de flesta typer av investeringar, men för att flytten ska vara lönsam bör du först förvänta dig en positiv utveckling. Fyll i några enkla uppgifter om dina nuvarande investeringar och få en uppskattning om det skulle vara mer lönsamt att hålla investeringarna hos oss.

Testa din investering här


Tyvärr kommer du inte tjäna på att flytta in denna investering

SEK

Värdeutveckling Hubins
Förväntad värdeutveckling efter skatt och avgifter
Värdeutveckling direktinvestering
Förväntad värdeutveckling efter skatt (utan avgifter)

Läs mer om hur vi räknar här

Ha kakan och ät den – samtidigt

Tänk dig en plats där du kan samla alla typer av investeringar. Noterade och onoterade aktier. Fonder. Obligationer och direktlån. Rubbet. Du behåller full kontroll över innehavet och kan enkelt administrera placeringar och göra insättningar och uttag närhelst du behöver, utan några dolda avgifter. Samtidigt kan du följa värdeutvecklingen, få löpande information samt fortsätta vara med och rösta på bolagsstämmor. Det mesta löser du direkt på plattformen – för allt annat står våra medarbetare redo att konsultera dig. Och du? Det bästa sparade vi till sist. Du slipper betala vinstskatt på all värdeökning och erlägger endast en årlig schablonskatt baserat på investeringens värde. You’re welcome.

Flexibilitet

Högst flexibilitet bland alla kapitalförsäkringar

Av alla de som erbjuder kapitalförsäkringar har vi förmodligen Sveriges mest flexibla. Hos oss kan du samla noterade och onoterade aktier, fonder, obligationer och direktlån på samma plattform. Det spelar ingen roll om tillgången hålls i depå, aktiebok eller låneregister – våra lösningar gör portföljen lättare att bära samtidigt som vi ökar dess värde.

Som en modern investerare vill du ha möjlighet att samla hela ditt innehav under ett och samma tak. Noterade fonder, obligationer och aktier eller ett mer spännande onoterat innehav – din diversifierade portfölj är inget problem för vår plattform. Tack vare vårt unika försäkringssamarbete får du möjligheten att utnyttja en väldigt flexibel och digital försäkringslösning i en schablonbeskattad miljö. Hello future!

Tillgångsslag

Unika investeringsmöjligheter

Tack vare vår unika flexibilitet har vi möjlighet att ta emot nästan alla typer av onoterade innehav. Via vår plattform hanteras dina onoterade innehav med kärlek och du får löpande tillgång till all bolagsfakta och företagsinformation som når oss. Det omfattar information som kommer från bolaget, corporate actions och övrig information om teckningserbjudanden och eventuella omröstningsförfaranden.

Onoterade aktier

Hos oss kan du hålla dina onoterade aktier – oavsett vilket form som aktierna har idag. Rent konkret innebär det att vi kan hålla dina aktier som är Euroclear-registrerade, är utgivna via fysiska aktiebrev eller som hålls via en aktiebok hos bolaget. För att aktierna ska gå att flytta in behövs dock någon form av nuvarande värdering, exempelvis en nyemission eller värdering från en extern part. Tänk på att kvalificerade andelar inte går att flytta in i försäkringen.

Brygglån och direktlån

Flera aktörer på den svenska marknaden erbjuder idag bolag att ta upp olika typer av brygglån och direktlån. Dessa fungerar som ett snabbt sätt att ta in kapital eller som komplement till en aktieemission. För att undvika att räntan beskattas med 30% kan du nu hålla även dessa lån i vår flexibla kapitalförsäkring – trots att lånen inte är klassificerade som värdepapper. Smart, eller hur?

Riskkapitalfonder

Private equity- och venture capital-investeringar är ofta kopplade till en möjlig, stor, exponentiell avkastning. För att förvaltarna ska kunna utveckla och förädla de bolag som fonderna har investerats i låser du upp ditt kapital under ett antal år. Går det bra för företaget kan det innebära en stor vinstbeskattning när utdelningen från fonderna når dig som investerare. Och me vår unika kapitalförsäkringslösning slipper du vinstskatten och betalar endast en årlig schablonskatt baserad på innehavets storlek.

Företagsobligationer

På senare tid har noterade och onoterade företagsobligationer blivit allt vanligare på den svenska marknaden. Vi har en optimal plattform där du enkelt följer dina investeringars utveckling inklusive en daglig beräkning av upplupen, men ej utbetald, ränta. Under obligationens löptid hjälper vi dig att hantera alla frågor som kan uppstå – frågor som annars kan vara väldigt administrativt utmanade att hantera.

Kryptotillgångar

Via Hubins plattform kan du köpa Bitcoin och Ethereum, slippa deklarera för köp och försäljningar och få en förmånlig beskattning som kan öka din nettoavkastning vid värdeökning. Du slipper ta ansvar för din egna plånbok och får tillgång till ditt innehav genom enkel och säker inloggning med BankID. Du kan även fritt välja förmånstagare för dina kryptotillgångar enkelt utan testamente.

Plattform

Njut av en sömlös, helintegrerad plattform

Det är mycket möjligt att vi erbjuder marknadens mest flexibla kapitalförsäkringslösning för noterade och onoterade investeringar. Ett problem med onoterade aktier är att du självt ofta måste stå för mäkleriet. Vi har gjort det enkelt för dig att både köpa och sälja utan att behöva ha direktkontakt med flera olika parter. Med vår helintegrerade plattform får du större insyn i attraktiva bolag och kan själv hantera dina insättningar och uttag. För hos oss får du möjligheten att samla och administrera tillgångar som fonder, onoterade och noterade obligationer och aktier och direktlån på en och samma plattform. Tryggt, smidigt – Hubins.

Allt samlat på ett ställe

När du håller investeringar i en kapitalförsäkring behöver du normalt ha kontakt med flera olika parter – framförallt när det gäller onoterade aktier. Det vanliga upplägget innefattar ett försäkringsbolag, en försäkringsförmedlare, ett värderingsinstitut och ett depåinstitut. Väldigt rörigt och omodernt tyckte vi. Därför skapade vi Hubins. Det unika med vår kapitalförsäkringslösning är att vi kan ta hand om och möta behoven för väldigt speciella investeringar. Via den helintegrerade lösningen behöver du dessutom bara ha kontakt med oss. Vi tar ett helhetsgrepp på alla dina investeringar så du slipper problem där alla parter skyller på varandra. Därtill får du en vass och perfekt anpassad plattform för alla dina investeringar.

Helintegrerad lösning

För att förenkla dina flöden har vi tagit tekniken till hjälp. Vår plattform är skräddarsydd så att du själv ska kunna ha friheten att hantera dina ärenden. Få färska rapporter och nyckeltal i ett enkelt och tydligt gränssnitt, gör insättningar eller uttag och njut av en digital översikt av ditt innehav som aldrig tidigare varit möjligt. För att ge dig som kund en så bra och enkel upplevelse som möjligt utvecklar vi kontinuerligt plattformen för alla framtida behov. Skulle du ändå stöta på problem, eller behöver någon att rådfråga har du alltid tillgång till våra högutbildade medarbetare på kundservice som stöttar dig i alla ärenden.

Egna produktsidor för alla investeringar

På våra konkurrenters plattformar kan du oftast bara utläsa priset på din investering. Därför har vi tagit det steget längre. Hos oss får du full kontroll och insyn via dedikerade produktsidor för varje enskild investering. Där kan du enkelt hänga med och följa nyhetsuppdateringar och få viktiga uppdateringar från bolaget.

Följ investeringarna som om de vore noterade

Oavsett om du håller onoterade aktier eller brygglån så får du även de viktiga nyckeltalen som är intressanta för ditt tillgångsslag – precis som om bolaget vore börsnoterat.

Schablonskatt

Välj en förmånlig schablonbeskattning

Genom traditionell vinstbeskattning utanför kapitalförsäkring betalar du en procentuell skatt för den eventuella värdeökning som dina investeringar genererar. Förväntar du dig däremot en stor värdeökning på din investering är det smartare att teckna en kapitalförsäkring med en årlig, förmånlig, schablonbeskattning som inte påverkas av utfallet.

Full kontroll

Behåll full kontroll över dina investeringar

Att flytta in dina investeringar till oss skiljer sig lite från vanliga kapitalförsäkringar. Andra aktörer låter sällan sina kunder gå på bolagsstämmor eller ens rösta för sina investeringar vid omröstningar. Det begränsar dina möjligheter att påverka din investering och låter inte som ett speciellt aktivt ägande. Med vår kapitalförsäkring kommer du att fortsätta göra din röst hörd samtidigt som du behåller full kontroll över investeringen. Detta tack vare vårt unika samarbete med försäkringsbolaget som genom en fullmakt låter dig representera dina andelar vid bolagsstämmor och omröstningar.

Hos oss är du aldrig låst utan kommer alltid ha full kontroll över dina investeringar. Då kapitalförsäkringen bygger på att du förväntar dig en relativt god värdeutveckling har du självklart möjligheten att enkelt flytta ut dina investeringar som inte längre har samma gynnsamma prognos.

Arvsplanering

Arvsplanera för kommande generationer

Hos oss kan du, vars liv är försäkrat i en kapitalförsäkring, helt fritt välja förmånstagare av innehavet. Det innebär att du styr innehavet i kapitalförsäkringen utanför den traditionella arvsordningen och aktivt väljer vem som får ta över dina tillgångar efter din bortgång. Men tills dess ser vi gärna att du är en livlig investerare tillsammans med oss i många år framöver.

Kundservice

Ta hjälp av våra experter

För att kunna fatta rätt strategiska investeringsbeslut vill vi ge våra användare de bästa förutsättningarna. Därför erbjuder vi våra kunder hjälp av experter med lång erfarenhet. Oavsett problematik eller frågeställning avseende kapitalförsäkringen får du snabbt hjälp via telefon, ett inbokat videomöte eller genom att besöka kontoret i centrala Göteborg.

Kom igång med Hubins

Att skapa ett konto hos oss är enkelt. Allt du behöver är ett svenskt BankID och kapital som väntar på att få växa. Välkommen till oss!