Andra aktörer låter sällan sina kunder gå på bolagsstämmor eller ens rösta för sina investeringar vid omröstningar. Det begränsar dina möjligheter att påverka din investering och låter inte som ett speciellt aktivt ägande. Med vår kapitalförsäkring kommer du att fortsätta göra din röst hörd samtidigt som du behåller full kontroll över investeringen. Detta tack vare vårt unika samarbete med försäkringsbolaget som genom en fullmakt låter dig representera dina andelar vid bolagsstämmor och omröstningar.

Flytta in, flytta ut

Hos oss är du aldrig låst utan kommer alltid ha full kontroll över dina investeringar. Då kapitalförsäkringen bygger på att du förväntar dig en relativt god värdeutveckling har du självklart möjligheten att enkelt flytta ut dina investeringar som inte längre har samma gynsamma prognos.

Vad gör Hubins kapitalförsäkring unik?

Vi har skapat en plattform där du kan öppna en kapitalförsäkring för att samla och hantera alla dina investeringar med full kontroll. I kapitalförsäkringen kan du hålla allt från fonder och onoterade aktier till obligationer och direktlån. Med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution under Finansinspektionens tillsyn är du i trygga händer. Upptäck ett lite smartare sätt att hantera dina onoterade investeringar.