Vad gör oss unika

En kapitalförsäkring för alla investeringar


Vi har antagligen marknadens mest flexibla kapitalförsäkring för noterade och onoterade aktier, obligationer, direktlån och fonder. Se om vi kan ta emot dina investeringar.

Flexibilitet som aldrig förr

Som en modern investerare vill du ha möjlighet att samla hela ditt innehav under ett och samma tak. Noterade fonder, obligationer och aktier eller ett mer spännande onoterat innehav – din diversifierade portfölj är inget problem för vår kapitalförsäkring. Tack vare vårt unika försäkringssamarbete får du möjligheten att utnyttja en väldigt flexibel och digital försäkringslösning i en schablonbeskattad miljö. Hello future!

Unika investeringsmöjligheter

Tack vare vår unika flexibilitet har vi möjlighet att ta emot nästan alla typer av onoterade innehav. Via vår plattform hanteras dina onoterade innehav med kärlek och du får löpande tillgång till all bolagsfakta och företagsinformation som når oss. Det omfattar information som kommer från bolaget, corporate actions och övrig information om teckningserbjudanden och eventuella omröstningsförfaranden.

Onoterade aktier

Om du som privatperson äger onoterade aktier och förväntar dig en stor värdeökning kan vi just nu hjälpa dig göra en bra investering ännu bättre. Samlar du ditt innehav i en kapitalförsäkring hos oss slipper du nämligen att betala vinstskatt vid en framtida försäljning. Istället betalar du en årlig, förmånlig, schablonskatt baserat på investeringsvärdet. Gör testet och se om vi kan ta emot dina aktieinnehav.

Brygglån och direktlån

Flera aktörer på den svenska marknaden erbjuder idag bolag att ta upp olika typer av brygglån och direktlån. Dessa fungerar som ett snabbt sätt att ta in kapital eller som komplement till en aktieemission. För att undvika att räntan beskattas med 30% kan du nu hålla även dessa lån i vår flexibla kapitalförsäkring – trots att lånen inte är klassificerade som värdepapper. Smart, eller hur?

Riskkapitalfonder

Private equity- och venture capital-investeringar är ofta kopplade till en möjlig, stor, exponentiell avkastning. För att förvaltarna ska kunna utveckla och förädla de bolag som fonderna har investerats i låser du upp ditt kapital under ett antal år. Går det bra för företaget kan det innebära en stor vinstbeskattning när utdelningen från fonderna når dig som investerare. Med vår unika kapitalförsäkring betalar du istället en årlig, förmånlig schablonskatt baserad på innehavets storlek. Vinstskatten? Den slipper du helt. Poff!

Onoterade obligationer

På senare tid har onoterade företagsobligationer blivit allt vanligare på den svenska marknaden. Vi har en optimal plattform där du enkelt följer dina investeringars utveckling inklusive en daglig beräkning av upplupen, men ej utbetald, ränta. Under obligationens löptid hjälper vi dig att hantera alla frågor som kan uppstå – frågor som annars kan vara väldigt administrativt utmanade att hantera.

Vad gör Hubins kapitalförsäkring unik?

Vi har skapat en plattform där du kan öppna en kapitalförsäkring för att samla och hantera alla dina investeringar med full kontroll. I kapitalförsäkringen kan du hålla allt från fonder och onoterade aktier till obligationer och direktlån. Med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution under Finansinspektionens tillsyn är du i trygga händer. Upptäck ett lite smartare sätt att hantera dina onoterade investeringar.