Om du äger onoterade aktier och förväntar dig en stor värdeökning har du möjlighet att göra en bra investering ännu bättre. Genom att hålla dina aktieinvesteringar i en kapitalförsäkring hos oss slipper du nämligen att betala vinstskatt vid en försäljning. Istället betalar du en årlig schablonskatt baserat på investeringens värde. Win-win!

Välkomnar alla typer av aktier

Hos oss kan du hålla dina onoterade aktier – oavsett vilket form som aktierna har idag. Rent konkret innebär det att vi kan hålla dina aktier som är Euroclear-registrerade, är utgivna via fysiska aktiebrev eller som hålls via en aktiebok hos bolaget. För att aktierna ska gå att flytta in behövs dock någon form av nuvarande värdering, exempelvis en nyemission eller värdering från en extern part. Tänk på att kvalificerade andelar inte går att flytta in i försäkringen.