Vad gör oss unika

Grupprabatt på dina tillgångar


Tillsammans gör vi starkare investeringar! För att skapa gynnsamma synergier mellan våra investerare får du rabatt när ni satsar på en gemensam investering – oavsett storleken av ditt innehav. Rabatten sker när din investering har ökat tillräckligt mycket i värde eller när ni tillsammans har uppnått ett tillräckligt högt gränsbelopp.

Är ni flera placerare med gemensamma intressen? Om ni tillsammans uppnår vissa gränsvärden i en gemensam investering får ni alla ta del av en fördelaktig grupprabatt – oavsett storleken på just ditt innehav.

Totalvärde per investering hos samtliga kunder Årlig avgift per investering
0 kr – 25 000 000 kr 1,00%
25 000 001 kr – 100 000 000 kr 0,90%
100 000 001 kr – 250 000 000 kr 0,80%
250 000 001 kr – 0,70%

Vad gör Hubins kapitalförsäkring unik?

Vi har skapat en plattform där du kan öppna en kapitalförsäkring för att samla och hantera alla dina investeringar med full kontroll. I kapitalförsäkringen kan du hålla allt från fonder och onoterade aktier till obligationer och direktlån. Med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution under Finansinspektionens tillsyn är du i trygga händer. Upptäck ett lite smartare sätt att hantera dina onoterade investeringar.