En kapital-försäkring för alla investeringar

Söker du en enkel och digital lösning för en skatteeffektiv förmögenhetsplanering? Handel med onoterade tillgångar har länge varit förknippat med tidskrävande administration och eget mäklande – men inte längre. Hos Hubins får du marknadens högsta flexibilitet att följa och administrera dina investeringar på en helt digital plattform. Med tillstånd från svenska Finansinspektionen och säker inloggning via BankID är dina tillgångar i tryggt förvar – idag och för all framtid.

Oavsett tillgångsslag eller investeringsform kan du samla alla dina investeringar på en och samma plattform. Det ger dig en klar överblick över portföljens värdeökning och en enkel hantering av dina tillgångar.

Samla hela portföljen

Onoterade aktier

Vår styrka ligger i att hantera onoterade tillångar. Det gäller oavsett om aktierna är utgivna via fysiska aktiebrev eller om de hålls via en aktiebok hos bolaget. För att aktierna ska gå att flytta in krävs dock någon form av aktuell värdering, exempelvis en nyemission eller värdering från en extern part. Tänk på att kvalificerade andelar inte går att flytta in i försäkringen.

 

Kryptotillgångar

I samarbete med kryptomäklaren Safello möjliggör vi för första gången i EU kryptoinvesteringar i en kapitalförsäkring. Via vår plattform kan du köpa Bitcoin och Ethereum, slippa deklarera för köp och försäljningar och få en förmånlig beskattning som kan öka din nettoavkastning vid värdeökning. Du slipper ta ansvar för din egna plånbok och får tillgång till ditt innehav genom enkel och säker inloggning med BankID. Du kan även fritt välja förmånstagare för dina kryptotillgångar utan testamente.

 

Noterade tillgångar

Självklart kan du även hålla dina noterade tillgångar hos oss där professionella mäklare till institutionspriser även finns att tillgå.

Onoterade obligationer

På senare tid har noterade och onoterade företagsobligationer blivit allt vanligare på den svenska marknaden. När du håller dina obligationer hos oss kan du enkelt följa utvecklingen, inklusive en daglig beräkning av upplupen ränta. Under obligationens löptid hjälper vi dig med alla frågor som kan uppstå – något som annars kan vara väldigt administrativt utmanade att hantera.

 

Direktlån

Flera aktörer på den svenska marknaden erbjuder idag bolag att ta upp olika typer av brygglån och direktlån. Dessa fungerar som ett snabbt sätt att ta in kapital eller som komplement till en aktieemission. För att undvika att räntan beskattas med 30% kan du nu hålla även dessa lån i vår flexibla kapitalförsäkring – trots att lånen inte är klassificerade som värdepapper.

Exklusivt anpassade lösningar

För dig med över 10 MSEK i investerat kapital

För våra mest avancerade kunder erbjuder vi personligt anpassade upplägg som underlättar inflytt av komplexa investeringar och flertalet övriga kontrakt. Med enkel arvsplanering utan testamente kan vi även assistera i hur din förmögenhet ska gå i arv. Boka ett möte så skapar vi en lösning efter dina specifika behov.

PE- & VC-fonder

Private equity- och venture capital-investeringar är ofta kopplade till en förväntat stor, exponentiell, avkastning. För att förvaltarna ska kunna utveckla och förädla de bolag som fonderna har investerats i betyder det att du binder upp ditt kapital under en längre tidsperiod. Går det bra för företaget kan det innebära en stor vinstbeskattning när utdelningen från fonderna når dig som investerare. Denna typ av investering är oftast svårtillgängliga och involverar exempelvis capital calls. Här har Hubins lösningar som både möjliggör skattefördelar och lägre investeringsbelopp.

Andra skräddarsydda investeringar

Med vår marknadsledande flexibilitet är det mesta möjligt. Boka gärna ett möte med oss för att höra mer om våra mest exklusiva lösningar.

Diskretionär förvaltning

I samarbete med licensierade kapitalförvaltare får du tillgång till exklusiva företagsobligationer med attraktiv avkastning från hela världen. Här erbjuds du även möjligheten att använda valutaswaps för att hantera din portföljs exponering mot valutakursfluktuationer.

Behåll kontrollen

Vi har gjort det möjligt för dig som investerare att fortsätta kunna vara med och rösta och påverka vid bolagsstämmor – även om investeringarna ägs via en kapitalförsäkring. Vår unika lösning lämpar sig även bra för förmögenhetsplanering över generationer, där vinster återinvesteras för att maximera avkastning och där du själv kan styra över hur ditt arv ska fördelas.

Din röst. Ditt inflytande

Andra aktörer låter sällan sina kunder gå på bolagsstämmor eller ens rösta för sina investeringar vid omröstningar. Det begränsar dina möjligheter att påverka din investering. Med vår kapitalförsäkringslösning behåller du full kontroll över dina investeringar och kan aktivt delta i bolagsstämmor och omröstningar – samtidigt som du slipper vinstskatten. Detta tack vare vårt unika samarbete med försäkringsbolaget som genom en fullmakt låter dig representera dina andelar vid bolagsstämmor och omröstningar.

Säkra framtiden. För kommande generationer

Med Hubins har friheten att enkelt planera för framtiden aldrig varit större. Frångå arvsordningen och välj fritt vem som ska ärva dina tillgångar – utan att behöva förlita dig på komplicerade testamenten eller lagstadgade arvsstrukturer. Definiera arvet som enskild egendom och se till att arvet inte blandas ihop med den gemensamma egendomen mellan arvtagaren och dennes make/maka.

Flytta in och ut. När du vill

Hos oss är dina tillgångar aldrig låsta under någon uppsägnings- eller bindningstid. Vi ger dig förutsättningarna att behålla full kontroll över alla dina investeringar, även om de hålls via en kapitalförsäkring.

Skräddarsydd arvsplanering

Styr utbetalningar till förmånstagare med särskilt skräddarsydda lösningar. Tillgängligt för dig med en förmögenhet över 30 MSEK.

Tryggt och enkelt

Hubins kapitalförsäkring ger dig en lika trygg förvaring av dina placeringar som hos en vanlig svensk bank. Våra exklusiva lösningar skyddar även dina uppgifter från att komma i fel händer och du får dessutom en digital plattform i världsklass och kraftigt förenklad deklaration. Hubins har självklart tillstånd från Svenska Finansinspektionen som försäkringsdistributör.

En unik helhetslösning

När du håller investeringar i en kapitalförsäkring behöver du normalt ha kontakt med flera olika parter. Det vanligaste upplägget innefattar ett försäkringsbolag, en försäkringsförmedlare, ett värderingsinstitut och ett depåinstitut. Med vår unika lösning behöver du bara ha kontakt med oss. Vi kan dessutom ta hand om och möta behoven för väldigt speciella investeringar.

 

Skydda din integritet

Vår lösning gör det möjligt för dig att hålla dina investeringar borta från allmänna register samtidigt som du behåller full äganderätt. Trots anonymitet behåller du full kontroll över dina investeringar och kan fortsätta vara en aktiv investerare, rösta och delta i bolagsstämmor genom fullmakt.

Långsiktig och exklusiv försäkringspartner

Sedan 2011 har vi skapat skräddarsydda helhetslösningar genom exklusiva samarbeten i Liechtenstein. Det ger dig samma starka kundskydd men betydligt större flexibilitet än svenska försäkringsförmedlare. Dina tillgångar hålls hos svenska depåinstitut och banker, separat skyddade från försäkringsbolagets egna medel. Du får snabb tillgång till ditt innehav genom enkel och säker inloggning med BankID.

 

Enkel deklaration

Genom att hålla dina investeringar via en kapitalförsäkring slipper du deklarera för köp och försäljningar. Vi delar bara nödvändig information om försäkringarnas värde med svenska skattemyndigheten vilket avsevärt förenklar din deklaration.