Viktiga upplysningar


Illustrationen utgår från ett scenario där Er målavkastning också är Er förväntade avkastning, vilket inte behöver vara fallet. Investeringar kan både öka och minska i värde och det är alltid en risk att investera i finansiella instrument. I en kapitalförsäkring baseras skatten på försäkringens värde vid ingången av året samt inbetalningar under året och skatt kommer därför att utgå även om ni inte erhåller någon positiv avkastning. Illustrationen beskriver skatt utifrån dagens skattenivåer och lagstiftning. Illustrationen utgår även från försäkringens standardkostnader, avseende rörliga- och fasta kostnader, och tar inte hänsyn till avgiftstrappan. Detta innebär att om ni blir kund hos oss kan er kostnad för försäkringen vara både högre och lägre kontra den kostnaden som har använts i illustrationen. Beräkningen avseende försäkringens kostnader och eventuell vinstskatt är beroende av kundtyp (privatperson eller bolag) samt investering och utgår från nedan.

Vinstskatt

Privatperson

Normal vinstskatt vid avyttring av onoterade aktier är 25 %. Gällande noterad- och onoterad obligation, direktlån samt noterad aktie gäller 30 % i vinstskatt. Avyttring av fond innebär 30 % i vinstskatt samt skatt om 0.12 % (0.4 % * 30 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av året.

Bolag

Normal vinstskatt vid avyttring av onoterade aktier är 0 %. Gällande noterad- och onoterad obligation, direktlån samt noterad aktie gäller 20.6 % i vinstskatt. Avyttring av fond innebär 20.6 % i vinstskatt samt skatt om 0.0824 % (0.4 % * 20.6 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av året.

Försäkringskostnader

Noterad aktie och fond

Rörlig kostnad per år = 0.5 %

Fast kostnad per år och transaktionskostnad = 0 SEK

Onoterad aktie

Rörlig kostnad per år = 1 %

Fast kostnad per år och transaktionskostnad = 0 SEK

Noterad- och onoterad obligation samt direktlån 

Rörlig kostnad per år = 1 % 

Fast kostnad per år = 1 800 SEK

Transaktionskostnad = 300 SEK

Beräkningen avseende eventuell vinstskatt tar inte hänsyn till eventuella förlustavdrag som ni som kund kan göra eller ifall ni betalar lägre procentuell vinstskatt. Hubins AB tar inte ansvar för eventuella fel i siffrorna i illustrationen eller kostnader och avgifter i illustrationen behöver inte vara uttömmande. Ni som potentiell kund ska inte teckna en försäkring baserat på ovan illustration utan ska/kommer att genomföra en krav- och behovsprövning avseende Ert försäkringsbehov i samband med att ni registrerar er som kund på www.hubins.com